Porozumienie z IFE

W trakcie Konferencji zorganizowanej w dniach 14-16 czerwca 2006 r. w Tokio przez Towarzystwo Inżynierów Ochrony Przeciwpożarowej (Society of Fire Protection Engineers - SFPE - www.sfpe.org) prezes SITP podpisał z międzynarodowym prezydentem Zrzeszenia Inżynierów Pożarnictwa prof. Davidem Chartersem (IFE - www.ife.org.uk) porozumienie o współpracy i wspieraniu edukacji. Pełny tekst porozumienia zamieszczony jest w kwartalniku "Ochrona Przeciwpożarowa" nr 3/06. Tekst porozumienia zamieszczamy również w załączeniu.

Wspólpraca z CFPA-Europe

Znaczącym wydarzeniem, w ramach współpracy z organizacjami naukowo-technicznymi za  granicą, jest podjęcie przez Zarząd Główny SITP uchwałą Nr 28/17 z 22 czerwca 2017 r. decyzji o przystąpieniu SITP do Stowarzyszenia Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA-Europe),
Po wcześniejszych uzgodnieniach w wyniku szeregu odbytych spotkań przez władze naszego Stowarzyszenia z przedstawicielami tej organizacji, Konferencja i Zgromadzenie Ogólne CFPA Europe odbywające się w Helsinkach w dniach 23-25 maja 2018 r. przyjęło SITP w poczet członków CFPA. SITP reprezentowali: Kol. Bronisław Skaźnik Prezes SITP i Kol. Marek Siara Wiceprezes SITP.

Informujemy, że Konfederacja Stowarzyszeń Ochrony Przeciwpożarowej Europy została założona w 1974 roku i łączy krajowe uznane organizacje ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony w 18 krajach europejskich. Członkostwo w CFPA-Europe umożliwia współpracę między Stowarzyszeniami, wymianę informacji związanych z ochroną przeciwpożarową, korzystanie z wytycznych w różnych dziedzinach związanych z ochroną życia i mienia.
Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego SITP z 14.03.2024 r. współpraca CFPA-Europe została zakończona.