Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski organizuje w dniach od 20 do 22 marca 2024 r. w Zakopanem kolejne międzynarodowe seminarium szkoleniowe


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2024

Program Seminarium obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia tematyczne:

* Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych
* Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej
* Stosowanie metod inżynierii pożarowej w praktyce

MIEJSCE OBRAD I ZAKWATEROWANIE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SEMINARIUM – HOTEL BACHLEDA KASPROWY

W załączeniu przekazujemy komunikat o Seminarium z warunkami uczestnictwa oraz kartę uczestnictwa indywidualnego.
Ramowy program Seminarium wkrótce również pojawi się na stronach internetowych