Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Dolnośląski zaprasza na Seminarium szkoleniowe pt. „Bezpieczeństwo pożarowe obiektu wielofunkcyjnego ze strefą ZL II. Studium przypadku”, organizowane w dniu 9 kwietnia 2024 roku (wtorek).

MIEJSCE SEMINARIUM: Haston City Hotel, ul. Irysowa 1-3, 51-117 Wrocław (http://www.haston.pl/)

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do projektantów różnych branż związanych z budownictwem, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową.

W trakcie Seminarium zaprezentują się również firmy oferujące produkty i usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, podczas przerw kawowych dostępne będą stoiska wystawiennicze.

Zapraszamy Państwa na Seminarium, na którym omówimy różne aspekty bezpieczeństwa pożarowego obiektu wielofunkcyjnego ze strefą pożarową ZL II (przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak np. żłobki, przedszkole itp.) o parametrach:

– budynek o wymiarach 80 m x 100 m, powierzchni 8 000 m2

– 6 kondygnacji

– wysokość: do 25 m, budynek średniowysoki – SW

– strefy pożarowe ZL III oraz strefa pożarowa ZL II

PROGRAM SEMINARIUM*

Sesja I:

Wprowadzenie do studium przypadku. Strefy pożarowe i wymagania dla elementów konstrukcji –
mgr inż. Monika Hyjek, Członek Zarządu Oddziału Dolnośląskiego SITP

Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych: zaopatrzenie w wodę i drogi pożarowe – mł. kpt. Marcin Zieliński, KM PSP Wrocław

Analiza ewakuacji ludzi z budynku wielofunkcyjnego ze strefą ZL II – wyzwania i możliwości –
mł. bryg. Mariusz Barański, KW PSP Wrocław

Urządzenia przeciwpożarowe w budynkach ZL II – Jan Gawłowski, D+H Polska Sp. z o.o.

Sesja II:

Wentylacja pożarowa dróg ewakuacyjnych w budynkach ZL II – Przedstawiciel firmy Aereco Wentylacja Sp. z o.o. 

Przedszkola, żłobki i inne formy wychowania w budynkach wielofunkcyjnych – mł. bryg. Przemysław Putkowski, KW PSP Wrocław

Przebudowa obiektu istniejącego ZL III – zmiana sposobu użytkowania części obiektu na przedszkole (punkt przedszkolny) i najczęstsze problemy spotykane przy kontrolach – st. bryg. Rafał Wąsek, KM PSP Wrocław

Rozwiązania techniczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach ZL II – Przedstawiciel firmy Mercor S.A.

Sesja III:

Rozwiązania zamienne w budynkach wielofunkcyjnych – Przedstawiciel KG PSP Warszawa

Praktyczne aspekty ewakuacyjne z obiektu wielofunkcyjnego ZL II – mgr inż. Robert Wójcik, Członek Oddziału Dolnośląskiego SITP

Systemy sygnalizacji pożarowej do małych i średnich obiektów – możliwe warianty i ich funkcjonalność – Mariusz Radoszewski, Polon-Alfa S.A.

Problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach z perspektywy użytkownika – mgr Lech Kucharski, UM we Wrocławiu

Debata podsumowująca seminarium

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany szczegółowego programu

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DO POBRANIA:

KOSZT UCZESTNICTWA:

– członek SITP* lub czynny funkcjonariusz PSP: 200 zł brutto

– inna osoba: 270 zł brutto

* dotyczy członków SITP z opłaconymi składkami, będącymi na liście członków w ZG SITP

Uczestnicy Seminarium otrzymają e-fakturę VAT wystawioną przez Izbę Rzeczoznawców SITP, 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 A pok. 134, NIP: 526 000 10 74, e-mail: izba@sitp.org.pl

Wpłatę za udział w seminarium należy dokonać niezwłocznie po rejestracji w poniższym formularzu,
konto: Citibank Handlowy w Warszawie S.A., nr 38 1030 0019 0109 8530 0006 9861

Proszę aby w tytule wpłaty wpisywać: „nazwa_seminarium_imię_nazwisko”

W ramach powyższych opłat uczestnicy otrzymają materiały seminaryjne do pobrania ze strony po zakończeniu seminarium oraz poczęstunek i przekąski w przerwach kawowych.

FORMULARZ REJESTRACJI*: