Poradnik Eksperta opisuje zagadnienia praktyczne wraz z przykładami, dotyczące weryfikacji poprawności wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, określone w ustawie z dnia  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Ponieważ tematyka właściwej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu w Polsce jest przedmiotem dyskusji, celem autorów jest uporządkowanie elementarneji niezbędnej w tym aspekcie wiedzy oraz zaprezentowanie schematów postępowania podczas analizy dokumentacji przedstawionej dla wyrobu budowlanego, który uczestnik procesu budowlanego zamierza zastosować i/lub wbudować w obiekt budowlany. Wiedza zawarta w niniejszym Poradniku przedstawiona jest według stanu na dzień 27 stycznia 2022 r.W załączeniu przedkładamy druk zamówienia poradnika