W załączeniu przedkładamy zawiadomienie o Regatach z programem i warunkami uczestnictwa oraz karta zgłoszenia do Regat

Szczegółowe i bieżace informacje o Regatach znajdują się takżę na stronie internetowej Oddziału Stołecznego SITP: www.sitp.waw.pl