Jendoskti organizacyjne SITP:    
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Zarząd Główny

Impreza Integracyjna Oddziału Dolnośląskiego SITP